Illustraties van de Songs of Innocence & of Experience (1794) van William Blake. Blake was een visionair dichter. Zijn 'Songs' lijken eenvoudig maar openen zich in eindeloze diepten die de 'Two Contrary States of the Human Soul' verkennen.

uit 2012 tot 2016 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Introduction (2016)

2016

nieuwe versie (2016) van Introduction, "piping down the valleys wild"

Introduction

2012

De dichter kondigt zich aan, en komt 'piping down the valleys wild'. Dit schilderij, samen met de hele groep, is gemaakt in opdracht van de componist Harke Jan van der Meulen (www.harkejan.nl) die de gedichten van William Blake heeft voorzien van nieuwe toonzettingen.Het project heeft geresulteerd in twee live uitvoeringen en een boek + CD: gedichten van Blake met mijn illustraties, en liederen gezongen door het vocale ensemble Quatre Bouches (www.quatrebouches.com).  Boek/cd (€ 20) verkrijgbaar via mij. Deze YouTube video  http://www.youtube.com/watch?v=NVbwzkq9qEU is een compilatie van de eerste uitvoering, met geprojecteerde beelden.

The Divine Image

2013

Blake geeft ons in dit gedicht zijn visie op het goddelijk: barmhartigheid, compassie, vrede en liefde zijn goddelijke eigenschappen; als deze leven in de mens, is God aanwezig, en de mens is goddelijk. 

The little black boy

2013

  De moeder laat haar kind de opkomende zon zien als bron van de soms felle goddelijke liefde.

Infant Joy

2013

'Joy is my name'

Laughing Song

2012

Het eenvoudige doch kostelijke genot van lachen met je vrienden.   'When the painted birds laugh in the shade Where our table with cherries and nuts is spread Come live & be merry and join with me, To sing the sweet choruis of Ha, Ha, He.'  

A Cradle Song

2012

'Sweet dreams form a shade O'er my lovely infants head, Sweet dreams of pleasant streams, By happy silent moony beams'

A Dream

2012

Onder de bescherming van een engel droomt de dichter van kleine dieren die elkaar de weg door de nacht helpen vinden.

The Lamb

2012

De belichaming van de onschuld.

The Tyger

2013

  De tijger staat voor alles in de schepping dat prachtig maar ook fel, wreed en angstaanjagend is. De dichter probeert zich de schepper van de tijger voor te stellen: 'Tyger tyger burning bright In the forests of the night. What immortal hand or eye Could frame that fearful symmetry?' 

The Blossom

2012

Merry merry Sparrow Under leaves so green....

The Ecchoing Green

2012

Een idyllische kijk op kinderspel

Night

2012

Een visioen van paradijselijke harmonie

Hear the voice of the Bard

2012

De Bard roept Aarde terug naar haar ware wezen.

Earth's Answer

2012

Aarde is bevroren en in de macht van de 'Selfish father of men / Cruel jealous selfish fear'

London

2013

De dichter ziet in de gezichten van mensen op straat in de stad tekens van zwakte en droefheid: 'signs of weakness, signs of woe'. De sociale omstandigheden zijn nu totaal anders dan in Blake's tijd, maar de menselijke ellende blijft.  

The Human Abstract

2013

  Er groeit een mysterieuze donkere boom in de hersens van de mens. Hij begint met wreedheid en egoïsme en zijn vrucht is bedrog.

The Sick Rose

2012

'O Rose thou art sick. The invisible worm That flies in the night In the howling storm   Has found out thy bed Of crimson joy: And his dark secret love Does thy life destroy.'    

The Garden of Love

2012

In 'de tuin der liefde' ontdekt de dichter dat daar nu een grimmige kapel staat, dat de bloemen er nu door graftomben zijn vervangen en dat er nu priesters in het zwart rond lopen: vreugde en begeerte worden aan stekelige banden gelegd.

The School Boy

2012

Als de lente van het leven zo koud en kaal wordt gemaakt, zo triest en zorglijk, wat voor zomer en vruchten kan men dan verwachten?

The Voice of the Ancient Bard

2012

In het laatste gedicht van de cyclus roept de oude 'Bard' de 'vreugdevolle jeugd' op het donkere doolhof van dwaasheid achter zich te laten en de zonsopgang van de pasgeboren waarheid te aanschouwen.